La incapacitat permanent absoluta de l’empresari i la decisió d’extingir els contractes dels empleats no han de ser simultànies.

by | nov. 9, 2023

Així, la jurisprudència permet un “termini raonable o prudencial” entre tots dos extrems perquè l’ocupador avaluï les seves opcions i adopti la millor decisió. Amb aquest argument, el TS ha validat el cessament d’un treballador que va tenir lloc deu mesos després de la declaració d’incapacitat absoluta del cap. En aquest cas, l’extinció del contracte es va lligar a tres factors que el tribunal té en compte: “La situació d’incapacitat, l’empitjorament i el fracàs de la gestió encomanada a una de les treballadores”. Per tot això, tenint en compte els esforços de l’ocupadora, l’alt tribunal ha estimat que els cessaments van ser adequats.