Constitució de societats i empreses

Assessorament per la constitució de societats i empreses

Existeixen diferents formes jurídiques a l’hora de crear una empresa i és important un bon assessorament per escollir quina és la opció mes beneficiosa pel vostre negoci.

Des del nostre despatx us assessorem i realitzem tots els tràmits necessaris per la constitució de societats i empreses.

Sol•licitud del nom al Registre Mercantil.

Sol•licitud del CIF a l’Agència Tributària.

Signar davant notari les escriptures de constitució.

Inscripció al Registre Mercantil.

Declaració d’inici d’activitat.

Inscripció a la Seguretat Social.

Alta dels treballadors i/o autònoms.

Legalització dels llibres de matrícula.

Alta a l’Impost d’Activitat Econòmiques.

Comunicació d’obertura del negoci.

Permisos d’obertura.

Informeu-vos sobre totes les àrees sobre les quals us podem assessorar per tal que escolliu quins d’aquests serveis cobreixen millor les necessitats del vostre negoci.