Només un 6% dels autònoms poden fer front a les seves obligacions financeres sense dificultat.

by | oct. 26, 2023

Un informe de N26 diu que gairebé un 40% dels treballadors per compte propi a Espanya enfronten dificultats per pagar les factures i els compromisos financers. Aquestes dades reflecteixen una realitat preocupant per a un sector fonamental a l’economia espanyola. Un dels aspectes més destacats de l’informe és que el 16% dels autònoms enquestats admet no poder cobrir les despeses regulars del mes entre tres i sis vegades l’any. Tot i aquestes dificultats, el sector dels autònoms va experimentar un creixement notable durant el mes de setembre, amb un dels increments més grans en l’afiliació d’autònoms en l’última dècada.