Les empreses no poden restar del sou dels treballadors els talls en el subministrament de la llum o internet al teletreball.

by | oct. 3, 2023

El TS determina que les condicions laborals del personal que presta servei mitjançant teletreball “no poden ser de pitjor condició que les del treball presencial”. Per tant, assenyala que si quan els talls de llum o internet es produeixen al espai físic de l’empresa no comporta que els seus treballadors presencials hagin de recuperar el temps de treball o no se’ls redueix el salari, “tampoc això pot afectar els qui presten serveis mitjançant el teletreball”. Així mateix, la decisió també assenyala que l’empresa no pot comptabilitzar com a pausa o descans el temps que destinen els teletreballadors per anar a la neteja.