La justícia concedeix a una autònoma la incapacitat permanent absoluta amb caràcter retroactiu.

by | oct. 24, 2023

El Jutjat Social núm. 11 de Madrid ha concedit la IPA a una autònoma després de més de sis anys d’intents i després de quatre denegacions per part de la Seguretat Social. La sentència ha aplicat la jurisprudència del Tribunal Suprem que obliga a considerar totes les patologies en conjunt i per això s’ha estimat el recurs de suplicació, perquè es retrotregui la data d’efectes de la incapacitat permanent absoluta a la data de denegació pel Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).