EMPRESES OBLIGADES A AUDITAR-SE: Verifiqueu si la vostra empresa compleix els paràmetres

by | maig 29, 2024

En el món empresarial, la transparència i la precisió són aspectes fonamentals per a la construcció de la confiança entre les empreses, els seus inversors i el públic en general. En aquest sentit, l’auditoria externa de comptes anuals s’erigeix com una eina clau per a garantir la fiabilitat de la informació financera i detectar possibles irregularitats o errors.

Segons la legislació vigent, determinades empreses estan obligades a sotmetre’s a una auditoria externa de les seves comptes anuals. Aquest requisit respon a la necessitat d’assegurar un major control i transparència en les empreses de major dimensió o amb un volum d’operacions significatiu.

En aquest article aprofundirem en els criteris que determinen quines empreses estan obligades a auditar-se, oferint una guia clara i completa per a totes les empreses que vulguin complir amb la normativa vigent.

Quines empreses estan obligades a auditar-se?

D’acord amb el Plan General de Comptabilitat (PGC) i la Llei de Societats de Capital, les empreses que compleixin almenys dos dels tres paràmetres següents durant dos exercicis consecutius estan obligades a sotmetre les seves comptes anuals a una auditoria externa:

1. Actiu:

  • Import igual o superior a 2.850.000 euros.

Aquest paràmetre es refereix al valor total dels béns i drets que posseeix l’empresa, incloent-hi els diners en efectiu, els comptes a cobrar, els inventaris, les propietats immobiliàries, les inversions en altres empreses, entre d’altres.

2. Import net de la xifra anual de negocis:

  • Import igual o superior a 5.700.000 euros.

La xifra de negocis fa referència als ingressos totals obtinguts per l’empresa durant un exercici fiscal per la venda de béns o la prestació de serveis. El càlcul del import net de la xifra de negocis es realitza restant els descomptes, devolucions i bonificacions sobre les vendes.

3. Nombre mitjà de treballadors:

  • Nombre mitjà de treballadors durant l’exercici igual o superior a 50.

El nombre mitjà de treballadors es calcula dividint el nombre total de treballadors que han treballat a l’empresa durant l’exercici per la durada total dels seus contractes en dies.

Excepcions a l’obligació d’auditoria:

És important assenyalar que existeixen algunes excepcions a l’obligació d’auditoria, aplicables a determinades empreses que, tot i complir amb dos dels paràmetres esmentats anteriorment, no estan obligades a sotmetre’s a una auditoria externa. Aquestes excepcions inclouen:

  • Societats de règim simplificat: Les empreses que apliquen el règim simplificat de comptabilitat no estan obligades a auditar-se, sempre que no superin els límits establerts per a aquest règim en termes d’ingressos i nombre de treballadors.
  • Societats professionals: Les societats professionals, com ara advocats, metges o arquitectes, no estan obligades a auditar-se, excepte en determinats casos específics establerts per la normativa professional corresponent.
  • Microempreses: Les microempreses, definides com aquelles que no superen dos dels tres paràmetres esmentats anteriorment durant dos exercicis consecutius, no estan obligades a auditar-se.

Conseqüències de no auditar-se quan és obligatori:

L’incompliment de l’obligació d’auditoria per part d’una empresa pot comportar conseqüències legals i administratives importants, com ara:

  • Sancions econòmiques: Les empreses que no auditen els seus comptes quan és obligatori poden ser sancionades amb multes de fins a 60.000 euros.
  • Impugnació dels comptes anuals: Els comptes anuals d’una empresa que no hagi estat auditada quan era obligatori poden ser impugnats per part de socis, creditors o altres parts

Contacta’ns i resoldrem qualsevol dubte que pugui tenir al respecte

Telèfon: 938 835 555

Correu electrònic: info@osonaconsulting.cat

Web: www.osonaconsulting.cat

Amb Osona Consulting, la teva tranquil·litat està garantida.

L’IVA de la llum el 2024: Què cal saber?

L’IVA de la llum el 2024: Què cal saber?

L'impost sobre el valor afegit (IVA) que s'aplica a la factura de la llum ha experimentat canvis significatius en els darrers anys, especialment des de la crisi energètica del 2021 i el conflicte entre Rússia i Ucraïna el 2022.A continuació, t'expliquem tot el que cal...