Els tribunals fallen contra els treballadors que demanen la reducció de jornada per blindar-se d’un acomiadament.

by | oct. 17, 2023

Els tribunals fallen en contra dels treballadors que demanen la reducció de jornada per tenir cura d’un fill amb l’únic objectiu de blindar-se d’un acomiadament. L’últim error va arribar de la mà del TSJ de les Canàries, i assenyala que l’empleat va fer servir l'”aparent exercici d’un dret de conciliació familiar i laboral, només a l’efecte de blindar-se davant la decisió empresarial impugnada, ja coneguda per l’operari” . Segons el parer del TSJC, el treballador va actuar de forma “fraudulenta”. Segons el tribunal, el fet que el treballador conegués que l’empresa ja havia pres la decisió d’efectuar canvis sobre ell, després de proposar-li una nova destinació, “desconnecta” la decisió de l’acomiadament del fet que es demanés una reducció de jornada per tenir cura el fill.