El TS es pronuncia sobre els socis treballadors de cooperatives que surten de la companyia per la mala situació econòmica: poden accedir a la jubilació involuntària anticipada.

by | nov. 28, 2023

En aquests casos no és possible que la Seguretat Social rebutgi la sol·licitud de jubilació invocant que no s’ha percebut la indemnització pròpia dels acomiadaments objectius o col·lectius. La Sala explica que no qüestionant-se la involuntarietat, ni existint indicis de frau, resultaria excloent exigir als socis treballadors de cooperatives que acreditessin la percepció d’una indemnització desconeguda en el règim jurídic del seu vincle societari.