El TS elimina les restriccions imposades per la DGT sobre les deduccions per R+D+i.

by | nov. 17, 2023

En concret, el Suprem estableix que “és procedent la inclusió a la base de la deducció per R+D+i, de les despeses meritades en exercicis anteriors no consignats en les autoliquidacions corresponents, sense que fos necessària la prèvia sol·licitud de rectificació de les autoliquidacions dels períodes impositius corresponents a les deduccions no declarades”. La sentència rebutja així el criteri que va introduir Tributs el juny del 2022. En aquella data, l’òrgan va emetre dues consultes vinculants que establien que l’única via per acreditar les deduccions era amb una rectificació de l’autoliquidació corresponent al seu any de generació.