El TS desestima el primer recurs que demanava la responsabilitat patrimonial de l’Estat per danys a l’hostaleria per la normativa COVID.

by | nov. 2, 2023

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha desestimat el primer dels recursos en què es demanava la responsabilitat patrimonial de l’Estat pels danys patits per una empresa del sector de l’hostaleria com a conseqüència de l’aplicació de la normativa aprovada per evitar o mitigar la propagació de la pandèmia COVID-19. Aquesta normativa va imposar, entre d’altres, la suspensió temporal de l’activitat empresarial a què es dedica la recurrent. A la Sala Contenciosa estan pendents gairebé mil assumptes equivalents al present recurs. Diversos milers més es troben en tramitació al Govern.