Claus del reglament de la Llei Crea i Creix: Una guia completa per a les empreses

by | juny 17, 2024

Introducció

La Llei de creació i creixement d’empreses, també coneguda com a Llei Crea i Crece, ha entrat en vigor recentment amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial espanyol. Aquesta normativa introdueix un conjunt de mesures adreçades a simplificar la constitució de noves societats, eliminar obstacles burocràtics, impulsar la digitalització, combatre la morositat i fomentar el creixement empresarial.

En aquest article, ens proposem oferir una guia completa sobre les claus del reglament de la Llei Crea i Crece, detallant les principals novetats i el seu impacte a les empreses espanyoles.

1. Simplificació de la creació d’empreses

Un dels pilars fonamentals de la Llei Crea i Crece és l’agilitació dels tràmits burocràtics associats a la constitució de noves societats. En aquest sentit, s’han implementat les mesures següents:

 • Reducció del capital social mínim per a Societats de Responsabilitat Limitada (SL): Sestableix un capital social mínim dun euro per a les SL, eliminant així la barrera dentrada que suposava el requisit anterior de 3.000 euros. Aquesta mesura s’alinea amb la pràctica a països del nostre entorn i busca facilitar l’emprenedoria.
 • Creació telemàtica d’empreses: El Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empresa (CIRCE) es reforça com a plataforma digital per a la constitució telemàtica de societats. D’aquesta manera, s’agiliten els tràmits i es redueix la presencialitat a les administracions públiques.
 • Declaració responsable: Se simplifica el procés dobtenció de llicències per a lexercici dactivitats econòmiques, ampliant el llistat dactivitats exemptes i permetent la presentació duna declaració responsable en lloc de la llicència prèvia.

2. Lluita contra la morositat

La Llei Crea i Crece també aborda de manera decidida el problema de la morositat empresarial, que llasta la competitivitat i el creixement econòmic. Per això, s’introdueixen les mesures següents:

 • Factura electrònica obligatòria: Es generalitza lús de la factura electrònica en les relacions entre empreses i professionals com a eina per combatre la morositat i agilitzar la gestió administrativa. Aquesta mesura implica l’obligatorietat d’expedir i rebre factures electròniques a partir del 2024.
 • Incorporació del període mitjà de pagament com a criteri de valoració: S’estableix el període mitjà de pagament com a criteri addicional per a la valoració de les empreses en la concessió de subvencions i en els processos de contractació pública. D’aquesta manera, s’incentiva les empreses a complir les obligacions de pagament en termini.

3. Impuls a la digitalització

La Llei Crea i Crece també promou l’adopció d’eines digitals per part de les empreses com a factor clau per millorar-ne la competitivitat i l’eficiència. En aquest sentit, es contemplen les mesures següents:

 • Facilitació de la signatura electrònica: Se simplifiquen els tràmits per a l’obtenció del certificat de signatura electrònica, un instrument essencial per a la signatura digital de documents i la realització de tràmits electrònics amb les administracions públiques.
 • Potenciació del comerç electrònic: S’adopten mesures per impulsar el desenvolupament del comerç electrònic a Espanya, com ara la creació d’un marc legal favorable i el suport a les pimes per adaptar-lo a aquest canal de venda.

4. Foment del creixement empresarial

A més de les mesures anteriors, la Llei Crea i Crece també inclou altres iniciatives dirigides a estimular el creixement i l’expansió de les empreses espanyoles, com ara les següents:

 • Flexibilització del finançament alternatiu: Es flexibilitzen els mecanismes de finançament alternatiu, com ara el crowdfunding, la inversió col·lectiva i el capital risc, amb l’objectiu d’ampliar les opcions de finançament per a les empreses, especialment per a les pimes.
 • Mesures de suport a la internacionalització: S’implementen mesures de suport per facilitar la internacionalització de les empreses espanyoles, com ara la promoció de la participació a fires i esdeveniments internacionals i el suport a la recerca de socis i clients a l’estranger.

5. Impacte a les empreses

La Llei Crea i Crece suposa un canvi significatiu en el panorama empresarial espanyol, introduint mesures que tenen un impacte directe a les empreses de tots els sectors i mides.

Per a les pimes, la llei representa una oportunitat per a:

 • Simplificar els tràmits burocràtics i reduir costos administratius.
 • Accedir a noves eines digitals que poden millorar-ne l’eficiència i la competitivitat.
 • Combatre la morositat i millorar-ne la liquiditat.
 • Explorar noves vies de finançament i creixement.

**En general, la Llei Crea i Crece es configura com un conjunt d’eines i mesures que busquen crear un entorn empresarial més favorable a Espanya, impulsant la creació de noves empreses, el creixement del teixit empresarial existent i la competitivitat.

Contacta’ns i resoldrem qualsevol dubte que pugui tenir al respecte

Telèfon: 938 835 555

Correu electrònic: info@osonaconsulting.cat

Web: www.osonaconsulting.cat

Amb Osona Consulting, la teva tranquil·litat està garantida. 

L’IVA de la llum el 2024: Què cal saber?

L’IVA de la llum el 2024: Què cal saber?

L'impost sobre el valor afegit (IVA) que s'aplica a la factura de la llum ha experimentat canvis significatius en els darrers anys, especialment des de la crisi energètica del 2021 i el conflicte entre Rússia i Ucraïna el 2022.A continuació, t'expliquem tot el que cal...